WPML

Immediate Avapro 500 - Политика за поверителност

Събиране на данни с Immediate Avapro 500
В Immediate Avapro 500 събираме данни, за да подобрим и персонализираме услугите на нашата платформа за търговия. Събираме различни видове данни, включително:

a. Лични данни: Като например вашето име, имейл адрес и друга информация за контакт.
b. Финансови документи: Включително вашите търговски дейности, история на транзакциите и информация за плащанията.
c. Информация за използването: Подробности за това как използвате Immediate 360 Avapro и неговите услуги.
d. Технически спецификации: Данни като вашия IP адрес, тип и версия на браузъра, както и технологията на устройствата, използвани за достъп до Immediate Avapro 24.

Използване на Вашата лична информация в Immediate 360 Avapro
Личната информация, която споделяте с Immediate 360 Avapro, служи за няколко цели:

a. Настройване и управление на акаунти: За да създадете и поддържате своя Immediate Avapro 500 акаунт в Immediate Avapro 500.
b. Услуги по поддръжка: Осигуряване на помощ и поддръжка за Immediate Avapro 24 и неговите функции.
c. Подобряване на нашите услуги: За подобряване на функционалността и потребителското изживяване на Immediate Avapro 24.
d. Спазване на законодателството: Спазване на законовите изисквания и прилагане на нашите условия.

Споделяне на данни при Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 следва строги протоколи за споделяне на потребителски данни, като винаги дава приоритет на поверителността ви:

a. С партньори за услуги: Споделяме информация с компании, които ни помагат, при строги условия за поверителност.
b. За спазване на правните норми: Можем да разкрием информация, ако това се изисква от закона или за да защитим правата и безопасността на Immediate Avapro 500 и неговите потребители.
c. В Корпоративни сделки: Данните на потребителите могат да бъдат прехвърлени като част от сливания, придобивания или продажби на активи.

Защита на данните в Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 прилага строги практики за сигурност, за да защити вашите данни:

a. Техники за криптиране: Използваме стандартно криптиране за защита на данните по време на предаване и съхранение.
b. Контролиран достъп: Достъпът до лични данни е ограничен до служители и партньори, които се нуждаят от тях за обработката им от наше име с Immediate Avapro 24.
c. Редовни прегледи на сигурността: Редовно оценяваме и актуализираме нашите протоколи и практики за сигурност.

Вашите права върху данните в Immediate 360 Avapro
Като потребител на Immediate 360 Avapro Вие имате специфични права по отношение на Вашите данни:

a. Достъп до информация: Можете да поискате копия от личната информация, която съхраняваме.
b. Коригиране на данни: Имате право да поискате коригиране на неточна или непълна информация.
c. Изтриване на данни: Можете да поискате от нас да изтрием вашите лични данни, когато те вече не са необходими за обработката им.

Съхраняване и изтриване на Вашата информация с Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 има ясни правила за съхраняване и премахване на вашата лична информация:

a. Насоки за запазване: Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за събраните от нас цели, включително правни, счетоводни или отчетни нужди.
b. Политика за изтриване: При поискване от Ваша страна или след изтичане на срока на съхранение Immediate Avapro 500 ще премахне Вашата лична информация от нашите регистри, освен в случаите, когато законови или регулаторни задължения изискват друго.“

Scroll to Top