WPML

Immediate Avapro 500 - privaatsuspoliitika

Andmete kogumine Immediate Avapro 500 abil
Immediate Avapro 500 kogub andmeid, et täiustada ja personaliseerida teenuseid meie kauplemisplatvormil. Me kogume mitmesuguseid andmeid, sealhulgas:

a. Isiklikud andmed: Näiteks teie nimi, e-posti aadress ja muud kontaktandmed.
b. Finantsandmed: Kaasa arvatud teie kauplemistegevus, tehingulugu ja makseteave.
c. Kasutamise teave: Üksikasjad selle kohta, kuidas te kasutate Immediate 360 Avapro ja selle teenuseid.
d. Tehnilised andmed: Andmed, nagu teie IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon ning Immediate Avapro 24 juurdepääsu võimaldavate seadmete tehnoloogia.

Teie isiklike andmete kasutamine Immediate 360 Avapros
Isikuandmed, mida jagate Immediate 360 Avapro ga, on mitmel eesmärgil:

a. Konto seadistamine ja haldamine: Immediate Avapro 500 konto loomiseks ja haldamiseks.
b. Tugiteenused: Abi ja tugiteenused Immediate Avapro 24 ja selle funktsioonide kohta.
c. Meie teenuste täiustamine: Immediate Avapro 24funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse parandamiseks.
d. Õigusaktide järgimine: Seaduslike nõuete järgimine ja meie tingimuste jõustamine.

Andmete jagamine Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 järgib kasutajaandmete jagamisel rangeid protokolle, seades alati prioriteediks teie privaatsuse:

a. Teeninduspartneritega: Me jagame teavet meid abistavate ettevõtetega rangete konfidentsiaalsustingimuste alusel.
b. Õigusliku vastavuse tagamiseks: Immediate Avapro 500 ja selle kasutajate õiguste ja turvalisuse kaitsmiseks.
c. Ettevõtte tehingutes: Kasutajaandmed võidakse edastada ettevõtete ühinemise, omandamise või varade müügi käigus.

Andmekaitse Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 rakendab teie andmete kaitsmiseks rangeid turvameetmeid:

a. Krüpteerimistehnikad: Me kasutame standardset krüpteerimist andmete kaitsmiseks edastamise ja säilitamise ajal.
b. Kontrollitud juurdepääs: Juurdepääs isikuandmetele on piiratud töötajatele ja partneritele, kes vajavad neid andmeid meie nimel töötlemiseks koos Immediate Avapro 24.
c. Regulaarsed turvakontrollid: Me hindame ja ajakohastame korrapäraselt oma turvaprotokolle ja -tavasid.

Teie andmete õigused Immediate 360 Avapros
Immediate 360 Avapro kasutajana on teil konkreetsed õigused seoses teie andmetega:

a. Juurdepääs teabele: Te võite taotleda koopiaid meie valduses olevatest isikuandmetest.
b. Andmete parandamine: Teil on õigus lasta parandada ebatäpseid või ebatäielikke andmeid.
c. Andmete kustutamine: Te võite paluda meil oma isikuandmed kustutada, kui nende töötlemine ei ole enam vajalik.

Teie andmete salvestamine ja kustutamine Immediate Avapro 24 abil
Immediate Avapro 24 on selged reeglid teie isikuandmete säilitamise ja eemaldamise kohta:

a. Säilitamise suunised: Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik meie kogutud eesmärkidel, sealhulgas õiguslikel, raamatupidamis- või aruandlusvajadustel.
b. Kustutamispoliitika: Immediate Avapro 500 kustutab teie isikuandmed meie andmekogust teie taotlusel või pärast säilitamisperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui õiguslikud või regulatiivsed kohustused nõuavad teisiti.”

Scroll to Top