WPML

Immediate Avapro 500 - Polityka prywatności

Gromadzenie danych za pomocą Immediate Avapro 500
W Immediate 500 Avapro gromadzimy dane, aby ulepszać i personalizować usługi na naszej platformie handlowej. Gromadzimy różne rodzaje danych, w tym:

a. Dane osobowe: Takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne informacje kontaktowe.
b. Dokumentacja finansowa: W tym działania handlowe, historia transakcji i informacje o płatnościach.
c. Informacje o użytkowaniu: Szczegółowe informacje o tym, jak korzystasz z Immediate 360 Avapro i jej usług.
d. Dane techniczne: Dane takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki oraz technologia urządzeń używanych do uzyskania dostępu do Immediate Avapro 24.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika w Immediate 360 Avapro
Dane osobowe udostępniane Immediate 360 Avapro służą kilku celom:

a. Konfiguracja i zarządzanie kontem: Założenie i prowadzenie konta Immediate Avapro 500.
b. Usługi wsparcia: Zapewnienie pomocy i wsparcia dla Immediate Avapro 24 i jego funkcji.
c. Ulepszanie naszych usług: W celu poprawy funkcjonalności Immediate Avapro 24 i doświadczenia użytkownika.
d. Zgodność z przepisami prawa: Przestrzeganie wymogów prawnych i egzekwowanie naszych warunków.

Udostępnianie danych w Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 przestrzega ścisłych protokołów udostępniania danych użytkowników, zawsze stawiając prywatność na pierwszym miejscu:

a. Z partnerami serwisowymi: Udostępniamy informacje firmom, które nam pomagają, na warunkach ścisłej poufności.
b. Zgodność z prawem: Możemy ujawnić informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony praw i bezpieczeństwa Immediate Avapro 500 i jego użytkowników.
c. W transakcjach korporacyjnych: Dane użytkownika mogą być przekazywane w ramach fuzji, przejęć lub sprzedaży aktywów.

Ochrona danych w Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 wdraża silne praktyki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika:

a. Techniki szyfrowania: Używamy standardowego szyfrowania do ochrony danych podczas transmisji i przechowywania.
b. Dostęp kontrolowany: Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do pracowników i partnerów, którzy potrzebują ich do przetwarzania w naszym imieniu z Immediate Avapro 24.
c. Regularne przeglądy zabezpieczeń: Rutynowo oceniamy i aktualizujemy nasze protokoły i praktyki bezpieczeństwa.

Twoje prawa do danych w Immediate 360 Avapro
Jako użytkownik Immediate 360 Avapro masz określone prawa dotyczące Twoich danych:

a. Dostęp do informacji: Użytkownik może zażądać kopii przechowywanych przez nas danych osobowych.
b. Poprawianie danych: Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych informacji.
c. Usuwanie danych: Użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest już konieczne.

Przechowywanie i usuwanie informacji dzięki Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 ma jasne zasady dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych:

a. Wytyczne dotyczące przechowywania danych: Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zebranych przez nas celów, w tym potrzeb prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
b. Polityka usuwania danych: Na żądanie użytkownika lub po upływie okresu przechowywania Immediate Avapro 500 usunie jego dane osobowe z naszych rejestrów, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązania prawne lub regulacyjne wymagają inaczej.”

Scroll to Top