WPML

Immediate Avapro 500 - Zásady ochrany osobních údajů

Sběr dat s Immediate Avapro 500 použitím Immediate Avapro 500
V Immediate Avapro 500 shromažďujeme data, abychom mohli zlepšovat a přizpůsobovat služby na naší obchodní platformě. Shromažďujeme různé typy údajů, včetně:

a. Osobní údaje: Vaše jméno, e-mailová adresa a další kontaktní údaje.
b. Finanční záznamy: Včetně vašich obchodních aktivit, historie transakcí a informací o platbách.
c. Informace o použití: Údaje o tom, jak používáte službu Immediate 360 Avapro a její služby.
d. Technické specifikace: Údaje, jako je IP adresa, typ a verze prohlížeče a technologie zařízení používaných pro přístup k aplikaci Immediate Avapro 24.

Používání vašich osobních údajů v aplikaci Immediate 360 Avapro
Osobní údaje, které sdílíte se společností Immediate 360 Avapro, slouží k několika účelům:

a. Nastavení a správa účtu: Založení a správa vašeho Immediate Avapro 500 účtu Immediate Avapro 500.
b. Podpůrné služby: Poskytování pomoci a podpory pro aplikaci Immediate Avapro 24 a její funkce.
c. Zlepšení našich služeb: Zlepšování funkčnosti a uživatelského komfortu služby Immediate Avapro 24.
d. Dodržování právních předpisů: Dodržování zákonných požadavků a prosazování našich podmínek.

Sdílení dat v aplikaci Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 se při sdílení uživatelských dat řídí přísnými protokoly a vždy upřednostňuje vaše soukromí:

a. Se servisními partnery: Informace sdílíme se společnostmi, které nám pomáhají, za přísných podmínek důvěrnosti.
b. Pro dodržování právních předpisů: Můžeme zveřejnit informace, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana práv a bezpečnosti společnosti Immediate Avapro 500 a jejích uživatelů.
c. In Podnikové transakce: Uživatelské údaje mohou být přeneseny v rámci fúzí, akvizic nebo prodeje majetku.

Ochrana dat v systému Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 uplatňuje přísné bezpečnostní postupy k ochraně vašich dat:

a. Šifrovací techniky: Pro ochranu dat při přenosu a ukládání používáme standardní šifrování.
b. Řízený přístup: Přístup k osobním údajům je omezen na zaměstnance a partnery, kteří je potřebují pro zpracování naším jménem s Immediate Avapro 24.
c. Pravidelné bezpečnostní kontroly: Pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly a postupy.

Vaše práva na údaje v aplikaci Immediate 360 Avapro
Jako uživatel služby Immediate 360 Avapro máte zvláštní práva týkající se vašich údajů:

a. Přístup k informacím: Můžete si vyžádat kopie osobních údajů, které uchováváme.
b. Oprava dat: Máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
c. Odstranění dat: Můžete nás požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud již nejsou pro zpracování nezbytné.

Ukládání a mazání informací pomocí aplikace Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 má jasná pravidla pro uchovávání a odstraňování vašich osobních údajů:

a. Pokyny pro uchovávání: Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro naše shromážděné účely, včetně právních, účetních nebo zpravodajských potřeb.
b. Zásady mazání: Na vaši žádost nebo po uplynutí doby uchovávání odstraní společnost Immediate Avapro 500 vaše osobní údaje ze svých záznamů, s výjimkou případů, kdy právní nebo regulační povinnosti vyžadují jinak.“

Přejít nahoru