WPML

Immediate Avapro 500 - Personvern

Innsamling Immediate Avapro 500 data med Immediate Avapro 500 virkning
Hos Immediate Avapro 500 samler vi inn data for å forbedre og tilpasse tjenestene på handelsplattformen vår. Vi samler inn ulike typer data, inkludert:

en. Personlige detaljer: Som navn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.
b. Finansielle poster: Inkludert dine handelsaktiviteter, transaksjonshistorikk og betalingsinformasjon.
c. Bruksinformasjon: Detaljer om hvordan du bruker Immediate 360 Avapro og dets tjenester.
d. Tekniske spesifikasjoner: Data som din IP-adresse, nettlesertype og -versjon, og teknologien til enhetene som brukes for å få tilgang til Immediate Avapro 24 .

Bruk av din personlige informasjon i Immediate 360 Avapro
Personopplysningene du deler med Immediate 360 Avapro har flere formål:

en. Oppsett og administrasjon av konto: For å opprette og vedlikeholde din Immediate Avapro 500.
b. Støttetjenester: Gir hjelp og støtte for Immediate Avapro 24 og dens funksjoner.
c. Forbedre tjenestene våre: For å forbedre Immediate Avapro 24 funksjonalitet og brukeropplevelse.
d. Lovlig overholdelse: Overholdelse av juridiske krav og håndheving av vilkårene våre.

Deling av data i Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 følger strenge protokoller for deling av brukerdata, og prioriterer alltid personvernet ditt:

en. Med servicepartnere: Vi deler informasjon med selskaper som hjelper oss, under strenge konfidensialitetsvilkår.
b. For å overholde loven: Vi kan utlevere informasjon hvis loven krever det eller for å ivareta rettighetene og sikkerheten til Immediate Avapro 500 og dets brukere.
c. I bedriftstransaksjoner: Brukerdata kan overføres som en del av virksomhetsfusjoner, oppkjøp eller salg av eiendeler.

Databeskyttelse i Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 implementerer strenge sikkerhetsrutiner for å beskytte dataene dine:

en. Krypteringsteknikker: Vi bruker standard kryptering for å beskytte data under overføring og lagring.
b. Kontrollert tilgang: Tilgang til personopplysninger er begrenset til ansatte og partnere som trenger dem for behandling på våre vegne med Immediate Avapro 24 .
c. Regelmessige sikkerhetsvurderinger: Vi vurderer og oppdaterer rutinemessig sikkerhetsprotokollene og -praksisene våre.

Dine datarettigheter i Immediate 360 Avapro
Som bruker av Immediate 360 Avapro har du spesifikke rettigheter angående dataene dine:

en. Tilgang til informasjon: Du kan be om kopier av personopplysningene vi har.
b. Korrigering av data: Du har rett til å få uriktig eller ufullstendig informasjon rettet.
c. Datasletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig for behandling.

Lagre og slette informasjonen din med Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 har klare regler for oppbevaring og fjerning av din personlige informasjon:

en. Retningslinjer for oppbevaring: Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for våre innsamlede formål, inkludert juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsbehov.
b. Retningslinjer for sletting: På din forespørsel eller etter oppbevaringsperioden vil Immediate Avapro 500 fjerne personopplysningene dine fra våre registre, med mindre juridiske eller regulatoriske forpliktelser krever noe annet.»

Skroll til toppen