WPML

Immediate Avapro 500 - Integritetspolicy

Samla in dina data med Immediate Avapro 500
På Immediate Avapro 500 samlar vi in data för att förbättra och anpassa tjänsterna på vår handelsplattform. Vi samlar in olika typer av data, inklusive:

a. Personliga uppgifter: Till exempel ditt namn, din e-postadress och annan kontaktinformation.
b. Finansiella uppgifter: Inklusive dina handelsaktiviteter, transaktionshistorik och betalningsinformation.
c. Information om användning: Uppgifter om hur du använder Immediate 360 Avapro och dess tjänster.
d. Tekniska specifikationer: Uppgifter som din IP-adress, webbläsartyp och version samt tekniken på de enheter som används för att komma åt Immediate Avapro 24.

Användning av din personliga information i Immediate 360 Avapro
De personuppgifter som du delar med Immediate 360 Avapro tjänar flera syften:

a. Inrättande och hantering av konto: För att upprätta och underhålla ditt Immediate Avapro 500.
b. Supporttjänster: Tillhandahåller hjälp och support för Immediate Avapro 24 och dess funktioner.
c. Förbättra våra tjänster: För att förbättra Immediate Avapro 24:s funktionalitet och användarupplevelse.
d. Rättslig efterlevnad: Efterlevnad av rättsliga krav och tillämpning av våra villkor.

Delning av data i Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 följer strikta protokoll för delning av användardata och prioriterar alltid din integritet:

a. Med servicepartner: Vi delar information med företag som hjälper oss, under strikta sekretessvillkor.
b. För efterlevnad av lag: Vi kan lämna ut information om det krävs enligt lag eller för att skydda rättigheterna och säkerheten för Immediate Avapro 500 och dess användare.
c. Vid företagstransaktioner: Användaruppgifter kan överföras som en del av företagssammanslagningar, förvärv eller försäljning av tillgångar.

Dataskydd i Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 tillämpar stränga säkerhetsrutiner för att skydda dina uppgifter:

a. Krypteringstekniker: Vi använder standardkryptering för att skydda data under överföring och lagring.
b. Kontrollerad åtkomst: Tillgång till personuppgifter är begränsad till anställda och partners som behöver den för behandling på vår vägnar med Immediate Avapro 24.
c. Regelbundna säkerhetsöversyner: Vi utvärderar och uppdaterar rutinmässigt våra säkerhetsprotokoll och rutiner.

Dina datarättigheter i Immediate 360 Avapro
Som användare av Immediate 360 Avapro har du särskilda rättigheter när det gäller dina uppgifter:

a. Tillgång till information: Du kan begära kopior av de personuppgifter vi har.
b. Rättelse av uppgifter: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.
c. Radering av uppgifter: Du kan be oss att radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för behandlingen.

Lagring och radering av din information med Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 har tydliga regler om hur du behåller och tar bort dina personuppgifter:

a. Riktlinjer för lagring: Vi behåller personuppgifter så länge som det behövs för våra insamlade ändamål, inklusive juridiska, redovisnings- eller rapporteringsbehov.
b. Policy för radering: På din begäran eller efter lagringsperioden kommer Immediate Avapro 500 att ta bort dina personuppgifter från våra register, förutom där juridiska eller regulatoriska skyldigheter kräver något annat.”

Scroll to Top