WPML

Immediate Avapro 500 - Adatvédelem

Adatgyűjtés az Immediate Avapro 500 adatgyűjtéssel
Az Immediate Avapro 500 adatokat gyűjtünk, hogy javítsuk és személyre szabjuk a kereskedési platformon nyújtott szolgáltatásokat. Különböző típusú adatokat gyűjtünk, többek között:

a. Személyes adatok: Az Ön neve, e-mail címe és egyéb kapcsolattartási adatai.
b. Pénzügyi nyilvántartások: Beleértve az Ön kereskedelmi tevékenységeit, tranzakciós előzményeit és fizetési adatait.
c. Használati információk: Az Immediate 360 Avapro és szolgáltatásainak használatára vonatkozó részletek.
d. Műszaki specifikációk: Az Immediate Avapro 24 eléréséhez használt eszközök technológiája, mint például az Ön IP-címe, a böngésző típusa és verziója.

Az Ön személyes adatainak felhasználása az Immediate 360 Avapro
Az Immediate 360 Avapro megosztott személyes adatok több célt szolgálnak:

a. Számla beállítása és kezelése: Immediate Avapro 500 fiók létrehozása és fenntartása.
b. Támogató szolgáltatások: Segítség és támogatás nyújtása az Immediate Avapro 24 és funkciói számára.
c. Szolgáltatásaink fejlesztése: Immediate Avapro 24funkcionalitásának és felhasználói élményének javítása érdekében.
d. Jogi megfelelés: A jogi követelmények betartása és feltételeink érvényesítése.

Az adatok megosztása az Immediate Avapro 24megosztásban
Immediate Avapro 24 szigorú protokollokat követ a felhasználói adatok megosztása során, mindig az Ön adatvédelmét tartva szem előtt:

a. Szolgáltatási partnerekkel: Szigorú titoktartási feltételek mellett osztjuk meg az információkat a minket segítő vállalatokkal.
b. A jogi megfelelés érdekében: Immediate Avapro 500 és felhasználói jogainak és biztonságának védelme érdekében.
c. A vállalati tranzakciókban: A felhasználói adatok átadásra kerülhetnek üzleti fúziók, felvásárlások vagy eszközértékesítések részeként.

Adatvédelem az Immediate Avapro 500 adatvédelemben
Immediate Avapro 500 az Ön adatainak védelme érdekében szigorú biztonsági gyakorlatokat alkalmaz:

a. Titkosítási technikák: Az adatok továbbítás és tárolás közbeni védelmére szabványos titkosítást alkalmazunk.
b. Ellenőrzött hozzáférés: Immediate Avapro 24.
c. Rendszeres biztonsági felülvizsgálatok: Rendszeresen értékeljük és frissítjük biztonsági protokolljainkat és gyakorlatainkat.

Az Ön adataihoz fűződő jogok az Immediate 360 Avapro
Immediate 360 Avapro felhasználójaként az Ön adatai tekintetében különleges jogokkal rendelkezik:

a. Az információhoz való hozzáférés: Másolatokat kérhet a birtokunkban lévő személyes adatokról.
b. Adatok helyesbítése: Jogában áll a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését kérni.
c. Adattörlés: Kérheti tőlünk személyes adatainak törlését, ha azok feldolgozására már nincs szükség.

Az Ön adatainak tárolása és törlése az Immediate Avapro 24 használatával
Immediate Avapro 24 egyértelmű szabályai vannak az Ön személyes adatainak megőrzésére és eltávolítására vonatkozóan:

a. Megőrzési irányelvek: A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az összegyűjtött céljainkhoz szükséges, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentési igényeket.
b. Törlési politika: Immediate Avapro 500 az Ön kérésére vagy a megőrzési időszakot követően eltávolítja az Ön személyes adatait a nyilvántartásunkból, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségek másként írják elő.”

Scroll to Top