WPML

Immediate Avapro 500 - Privacybeleid

Uw gegevens verzamelen met Immediate Avapro 500
Bij Immediate Avapro 500 verzamelen we gegevens om de diensten op ons handelsplatform te verbeteren en te personaliseren. We verzamelen verschillende soorten gegevens, waaronder:

a. Persoonlijke gegevens: Zoals uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens.
b. Financiële gegevens: Met inbegrip van uw handelsactiviteiten, transactiegeschiedenis en betalingsinformatie.
c. Gebruiksinformatie: Details over hoe u Immediate 360 Avapro en haar diensten gebruikt.
d. Technische specificaties: Gegevens zoals uw IP-adres, browsertype en -versie en de technologie van de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot Immediate Avapro 24.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken in IMMEDIATE 360 AVAPRO
De persoonlijke informatie die u deelt met Immediate 360 Avapro dient verschillende doelen:

a. Account instellen en beheren: Voor het instellen en onderhouden van uw Immediate Avapro 500 account.
b. Ondersteuningsdiensten: Hulp en ondersteuning bieden voor Immediate Avapro 24 en de functies ervan.
c. Onze services verbeteren: Om de functionaliteit en gebruikerservaring van Immediate Avapro 24 te verbeteren.
d. Naleving van de wet: Naleving van wettelijke vereisten en handhaving van onze voorwaarden.

Gegevens delen in Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 volgt strikte protocollen voor het delen van gebruikersgegevens, waarbij uw privacy altijd voorop staat:

a. Met servicepartners: We delen informatie met bedrijven die ons helpen, onder strikte geheimhoudingsvoorwaarden.
b. Voor naleving van de wet: We kunnen informatie openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of om de rechten en veiligheid van Immediate 500 Avapro 500 en haar gebruikers te waarborgen.
c. Bij bedrijfstransacties: Gebruikersgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van bedrijfsfusies, overnames of de verkoop van activa.

Gegevensbescherming in Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 past strenge beveiligingsprocedures toe om uw gegevens te beschermen:

a. Encryptietechnieken: We gebruiken standaardversleuteling om gegevens te beschermen tijdens overdracht en opslag.
b. Gecontroleerde toegang: De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers en partners die deze nodig hebben voor de verwerking namens ons met Immediate Avapro 24.
c. Regelmatige beveiligingsbeoordelingen: We beoordelen en updaten onze beveiligingsprotocollen en -praktijken regelmatig.

Uw rechten op gegevens in IMMEDIATE 360 AVAPRO
Als gebruiker van Immediate 360 Avapro heeft u specifieke rechten met betrekking tot uw gegevens:

a. Toegang tot informatie: U kunt kopieën opvragen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren.
b. Gegevens corrigeren: U hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
c. Verwijdering van gegevens: U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor verwerking.

Uw informatie opslaan en verwijderen met Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 heeft duidelijke regels over het bewaren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens:

a. Richtlijnen voor het bewaren van gegevens: We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor onze verzamelde doeleinden, waaronder juridische, boekhoudkundige of rapportagebehoeften.
b. Verwijderingsbeleid: Op uw verzoek of na afloop van de bewaartermijn zal Immediate Avapro 500 uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderen, behalve wanneer wettelijke of regelgevende verplichtingen anders vereisen.”

Scroll naar boven