WPML

Immediate Avapro 500 - Ochrana osobných údajov

Zbieranie údajov pomocou Immediate Avapro 500
V spoločnosti Immediate Avapro 500 zhromažďujeme údaje, aby sme zlepšili a prispôsobili služby na našej obchodnej platforme. Zhromažďujeme rôzne typy údajov vrátane:

a. Osobné údaje: Ako je vaše meno, e-mailová adresa a ďalšie kontaktné údaje.
b. Finančné záznamy: Vrátane vašich obchodných aktivít, histórie transakcií a informácií o platbách.
c. Informácie o používaní: Údaje o tom, ako používate službu Immediate 360 Avapro a jej služby.
d. Technické špecifikácie: Údaje ako IP adresa, typ a verzia prehliadača a technológia zariadení používaných na prístup k službe Immediate Avapro 24.

Používanie vašich osobných údajov v službe Immediate 360 Avapro
Osobné údaje, ktoré zdieľate so Immediate 360 Avapro, slúžia na niekoľko účelov:

a. Nastavenie a správa účtu: Založenie a správa vášho Immediate Avapro 500 účtu Immediate Avapro 500.
b. Podporné služby: Poskytovanie pomoci a podpory pre Immediate Avapro 24 a jeho funkcie.
c. Zlepšenie našich služieb: Zlepšenie funkčnosti a používateľského zážitku služby Immediate Avapro 24.
d. Dodržiavanie právnych predpisov: Dodržiavanie zákonných požiadaviek a presadzovanie našich podmienok.

Zdieľanie údajov v aplikácii Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 dodržiava prísne protokoly pre zdieľanie používateľských údajov a vždy uprednostňuje vaše súkromie:

a. So servisnými partnermi: Informácie zdieľame so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú, za prísnych podmienok dôvernosti.
b. Pre dodržiavanie právnych predpisov: Môžeme zverejniť informácie, ak to vyžaduje zákon alebo ochrana práv a bezpečnosti spoločnosti Immediate Avapro 500 a jej používateľov.
c. In Podnikové transakcie: Údaje používateľa sa môžu prenášať v rámci fúzií, akvizícií alebo predaja majetku.

Ochrana údajov v Immediate Avapro 500
Immediate Avapro 500 zavádza prísne bezpečnostné postupy na ochranu vašich údajov:

a. Šifrovacie techniky: Na ochranu údajov počas prenosu a ukladania používame štandardné šifrovanie.
b. Kontrolovaný prístup: Prístup k osobným údajom je obmedzený na zamestnancov a partnerov, ktorí ich potrebujú na spracovanie v našom mene s Immediate Avapro 24.
c. Pravidelné bezpečnostné kontroly: Pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme naše bezpečnostné protokoly a postupy.

Vaše práva na údaje v službe Immediate 360 Avapro
Ako používateľ služby Immediate 360 Avapro máte osobitné práva týkajúce sa vašich údajov:

a. Prístup k informáciám: Môžete požiadať o kópie osobných údajov, ktoré máme k dispozícii.
b. Oprava údajov: Máte právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov.
c. Vymazanie údajov: Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na ich spracovanie.

Ukladanie a vymazávanie vašich informácií pomocou aplikácie Immediate Avapro 24
Immediate Avapro 24 má jasné pravidlá týkajúce sa uchovávania a odstraňovania vašich osobných údajov:

a. Usmernenia pre uchovávanie: Uchovávame osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na naše zhromaždené účely vrátane právnych, účtovných alebo spravodajských potrieb.
b. Politika vymazávania: Na vašu žiadosť alebo po uplynutí doby uchovávania odstráni Immediate Avapro 500 vaše osobné údaje z našich záznamov, okrem prípadov, keď si zákonné alebo regulačné povinnosti vyžadujú inak.“

Návrat hore